Byggeregler

Ved enhver ombygning, nybygning, bygning af skur/legehus eller opsætning af drivhus skal der søges tilladelse hertil via byggeudvalget.

Det er vigtigt at læse byggeregler godt igennem. Tag eventuelt kontakt til byggeudvalget, som meget gerne vil hjælpe med reglerne.

Du skal være opmærksom på, om du har et hus fra før 1991, hvor reglerne var lidt anderledes i forhold til, hvor tæt man måtte bygge. Er dit hus bygget efter 1991, gælder de regler, som vi bruger i dag.


 

Vil du renovere dit hus, skal du overholde de nuværende regler omkring afstand til hæk og størrelse på huset.  Ved renovering af bærende konstruktion i ydervægge og tag uanset årsag, udskiftning af tagbelægning, betragtes dette som nybyggeri, og skal derfor overholde reglerne for nybyggeri, som bl.a. betyder at der skal fremsættes byggeansøgning og gives byggetilladelse, inden renovering iværksættes.

Når du har fået en byggetilladelse, gælder den et år. 

En byggesag skal altid afsluttes ved, at du kommer forbi kontoret med en færdigmelding. Herefter vil byggeudvalget tage ud og kontrollere byggeriet.


 

Fra 1/1 2019 er der blevet rette lidt i vurderings reglerne, som vi gerne vil gøre opmærksom på. Fra den dato kan man ikke bruge udokumenteret forbedringer, når man skal have vurderet sit hus. Dvs. hvis du laver forbedringer på dit hus, skal du gemme kvitteringer og faktura, på alt hvad du laver. Hvis du have penge for det, den dag du skal sælge.

Tidligere skulle vurderingsholdet, stole på hvad de fik at vide, hvad tingene havde kostet. Det har selvfølgelig skabe lidt udfordringer. 

Det er selvføgelig vigtigt at gemme sine faktura, så man kan få den fulde værdig for sine forbedringer, hvis man vil sælge på et tidspunkt.

Byggeudvalget kan kontaktes i kontorets åbningstid eller ved at skrive til dem på følgende mail: byggeudvalget.nv@gmail.com


 

2021-09-21 v6 Vejledning til kolonisterne om byggeri mv

Tårnby kommunes byggevejledning, som skal bruges ved byggeri og må ikke fraviges.
Tegninger og en byggeansøgning skal fremsendes til foreningens byggeudvalg og afvente godkendelse. Før bygge start.

Byggeansøgninger nyt hus 2020

Dette dokument skal bruges som ansøgning og afleveres på kontoret til byggeudvalget sammen med tegninger over huset og grunden.

Byggeansøgning ved renovering og ombygning 2020

Dette dokument skal bruges som ansøgning og afleveres på kontoret til byggeudvalget sammen med tegninger over huset og grunden.