Ventelisten er lukket for opskrivning

Ventelisten er lukket da vi har en alt for stor venteliste.

Da der har været så stor interesse, for vores haveforening da vi åbnede for opskrivning i 2020, Derfor har bestyrelsen taget den hårde beslutning, at lukke for opskrivning igen. Vi har fået over 150 nye på listen i år, og det betyder at listen nu er så lang, at det vil tage for langt tid før man bliver tilbudt en have. Det er urimeligt over for dem som står på listen, at det vil gå for mange år, før man bliver tilbudt en have.


Hvornår, du vil få tilbudt en kolonihave

Det er umuligt at svare på - det afhænger dels af hvor mange kolonihaver, der sættes til salg, og hvor meget du vil betale.

Det koster 100 kr. at blive skrevet op og 100 kr. i fornyelse hvert år. Der kan betales med kontanter og Mobilpay. Fornyelsen kan ske fra den 1. maj til slut september, i kontorets åbningstid, som er hver tirsdag fra kl. 17.30 – 19.00.

Hvis du ikke fornyer, bliver du slettet af listen og skal starte forfra.


Reglerne for når du får tilbudt en have:

Ekstern venteliste: hvis man takker nej til en tilbudt kolonihave vil man ryge bag i køen. Det betyder hvis man afslår at købe en kolonihave, vil man første gang komme bag dem som er blevet skrevet op samme år som en selv.

Hvis man ikke svare eller takker nej 3 gange, vil man blive sat bag hele ventelisten.


Fornyelsen og Opskrivning skal ske personligt.

Husk at du skal fornye hvert år og møde op personligt. Hvis du får nyt telefon nr./adresse så husk at give os besked ved at sende en mail til: bestyrelse.nv@gmail.com 

Hvis du ikke fornyer, vil du blive slettet fra listen og skal starte forfra.


Offentlig venteliste:

I Tårnby kommune er der ikke nogen krav til offentlig ventelist. Derfor har vi ikke nogen venteliste på vores hjemmeside. Fra 2020 har bestyrelsen valgt at digitalisere vores venteliste. Det har gjort det meget nemmere at holde styr på de mange, på listen og computeren holder styr på anciennitet og pris niveauet.

Vi har 3 pris niveauer. Det er den pris som man ønsker at købe kolonihave for. Men kan godt, ønsker i alle 3 niveauer.  Det er det som vores system sørger på. 

  • 0-199.999
  • 200.000-399.000
  • 400.000-