Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen vil igen i år bære præg af Corona pandamien.

Bestyrelsn har besluttet at vi vil afholde Generalforsamlinen på vores store græsplæne foran Fritidshuset. Dette gør vi for at vi kan have så mange havermedlemmer med som muligt unden at være underlagt en væsentlig begrænsning.

Vi skal dog stadig passe på hinanden. Bestyrelsen vil sætte en afmærkning op på dagen på området. Husk selv at tage stole eller tæpper med.

Området vil være klar til indskrivning kl 11.30 og vi starter med et formøde omkring Kloakering kl 12.00 og Generalforsamlingen vil starte officielt kl 12.30.

Mvh Bestyrelsen

Vandforbrug vinter 2020 - 2021

Der er lavet aflæsning af vinter forbruget på 507 m2 vand. 

Det er forbruget i løbet af vinteren 20-21.

Generalforsamling indkaldelse 2021-1

Denne PDF indeholder
Indkaldelse til Generalforsamling
Beretningen
Regnskab
Budget
Indkomne forslag
Opdateret ordensregler

Forslag Plads til mere vild natur i haverne

Dette forslag blev glemt i første indkaldelse.
Den kan nu hentes særskilt

BS-59705 2019-KBH retssag afgørelse

Her er retssags afgørelsen for sagen mod tidligere købmand.
Sagen blev afgjort 11 dec. 2020

Arkiv

 

 
 

Generalforsamling indkaldelse 2020

Denne pakke indeholder:
Indkaldelse
Budget
tillæg til budget