Ny Lokalplan 2021

10 oktober 2021

Så blev det endelig helt konkret. Vi har fået en ny lokalplan .

Bestyrelsen skal igen til at stå for byggetilladelser. Vi har dog ikke modtaget ret meget fra kommunen. SÅ Bestyrelsen vil straks gå igang med at lave ny bygge vejledning.

Ser mere her Lokalplan 150

Tårnby kommunes Lokalplan.pdf

 

2021-10-10 Administration af kolonihaveområderne i Tårnby Kommune

Kommunen har lavet dette dokument. En uddybende forklaring af Lokalplanen.

Lokalplan arkiv

1 Oktober 2021

Så er der lidt nyt igen.

Kommunen har frigivet en svar på vores høringsnotat. Det er ikke ligefrem opløftene læsning, da de slet ikke har givet sig på mogen områder overhoved.

Tårnby kommune hørringsnotat


 

Som i har kunne læse i kommunes brev er alt ny byg blevet stoppet.

Men fra den 24 marts kan bestyrelsen ikke godkende nye byggetilladelser. Hvis man står og skal bygge nyt skur eller hus, skal man søge kommunen om byggetilladelse.
Dette er en noget større opgave ind i er vant til hos os. I skal forvente at skulle sende dokumentation for at bygge i forhold til BR18 og hvordan i afdræner tagvand.
Bestyrelsen forventer vi fremover, når vi har fået en lokalplan, at vi igen ville skulle stå for at give byggetilladelser.
 
Fremover vil kommunen slå meget hårdere med på ulovlig byggeri. Det vil fremover tage deres tilsynspligt meget mere seriøst. Hvilket bestyrelsen vil sætte pris på.
 
Når i læser den nye lokalplan er der mange gode ting som vi er glade for. Bla. kan man bygge sine småhuse der er under 2.2m indtil 0,5 meter fra hækken. og vi kommer til at kunne bygge skure om til 3.0m de skal så holde 2,5m til skel.
 
En stor begrænsning, er at der kun må laves belægning på 10% her skal fratrækkes der byggeri der er lavet på grunden. Men i store træk må vi kun have 32m2 belægning. Det er alt belægning, fliser, småsten, træ terrasser og beton. dette er alt fra haveindgangen og terrasser der er på grunden. Dette arbejder bestyrelsen på at ændre.
 
Kommunen har også meldt ud, at vi kommer ikke til, at få lov til at kunne parkere på grunden. Så det kommer på sigt til at give os problemer med at kunne lade elbiler op i foreningen. Der vil bestyrelsen komme med et forslag på generalforsamlingen.
 
Kommunen har tænkt sig at "trække en streg i sande" nu. Så det vi har bygget vil for det meste blive lovliggjort. Men i ekstreme tilfælde hvor nogen har bygge alt for meget. Vil man nok få besked på at rive det ulovlige del ned.
 
Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på Plandata.dk via nedenstående link https://dokument.plandata.dk/20_10685847_1616414438221.pdf
 
 

Nyt fra den 8 april
 
Total byggestop.
Vi har lige modtaget en lidt forsinket anvisning fra kommunen angående byggestop.
Det betyder at de byggetilladelser bestyrelsen har givet er annulleret og man skal nu ansøge kommunen om byggetilladelse.
 
Byggestoppet gælder fra den 29 marts til 24 maj 2021, hvorefter vi forventer at have en lokalplan vi kan godkende efter.
Nu nu er det ukendt, om kommunen vil overtage byggetilladelser fremover. Det havde de ellers sagt, at det ville de ikke ved de møder vi har holdt med dem.
 
Skriv til byggeudvalget.nv@gmail.com hvis der er nogen spørgsmål omkring jeres byggesag, eller tolkning af dette skriv der er kommet.
 
Brevet kan hentes på det link nedenunder. 

3/6-2021
 
Så er det nyt omkring byggestoppet
 

Bestyrelsen har forespurgt kommunen til hvad der kræves af materiale, for at opnå tilladelse til at bygge i Kolonihaveforeningen Nordre Vang, i perioden hvor der stadig er byggestop.

Det skal bemærkes, at den enkelte kolonist kan ansøge, hvis der vedlægges en fuldmagt fra haveforeningens, der er underskrevet på vegne af bestyrelsen og det skal tydeligt fremgå, hvad det er bestyrelsen giver tilladelse til at ansøge om. Alternativet hertil er at bestyrelsen fremsender ansøgningsmaterialet på vegne af kolonisten.

Det er kommunen, der gennemser det fremsendte materiale og afgør om der kan gives tilladelse. Først når bestyrelse eller kolonist har modtaget en tilladelse må byggeriet påbegyndes. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget efterfølgende skal der kun ansøges hos kommunen, hvis byggeriet ikke er i overensstemmelse med samtlige bestemmelser i lokalplanen.

Såfremt det fremsendte materiale ikke er tilstrækkeligt til at træffe afgørelse vil kommunen sende en mangelskrivelse og først når ansøgningsmateriale inklusiv det supplerende ansøgningsmateriale vurderes at være fyldestgørende kan kommunen træffe afgørelse.

Nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen er følgende:

 • Oplysning om haveforening
 • Oplysning om havelodsnummer
 • Oplysning om bruger af havelod
 • Fuldmagt fra bestyrelse
 • Redegørelse for den eksisterende bebyggelses beliggenhed på haveloddet
 • Redegørelse for den eksisterende bebyggelse bebyggede arealer
 • Redegørelse for den eksisterende bebyggelses højde
 • Redegørelse for den eksisterende bebyggelses anvendelse
 • BBR-oplysninger for den eksisterende bebyggelse
 • Redegørelse for den ansøgt bebyggelses placering på haveloddet
 • Redegørelse for den ansøgte bebyggelses bebyggede arealer
 • Redegørelse for den ansøgte bebyggelses højde
 • Redegørelse for den ansøgte bebyggelses anvendelse
 • Redegørelse for eksisterende og ansøgt bebyggelses samlede bebyggede areal
 • BBR-oplysninger for ansøgt bebyggelse

Du kan læse mere omkring krav til ansøgningsmateriale i det vedhæftede PDF-dokument.

Venlig hilsen

Kolonihaveteamet

TÅRNBY KOMMUNE

Plan, Byg og Miljø

Amager Landevej 76

2770 Kastrup