Ventelisten er lukket for opskrivning

Ventelisten er desværre også i 2023 lukket, da vi har en alt for stor venteliste.

Da der har været så stor interesse, for vores haveforening da vi åbnede for opskrivning i 2020, Derfor har bestyrelsen taget den hårde beslutning, at lukke for opskrivning igen i år. Vi har i 2023 stadig lige over 150 på listen. Det betyder at listen stadig er så lang, at det vil tage for langt tid før man bliver tilbudt en have. Det er urimeligt over for dem som står på listen, at det vil gå for mange år, før man bliver tilbudt en have.

Reglerne for når du får tilbudt en have:

Fornyelsen og Opskrivning skal ske personligt.

Husk at du skal fornye hvert år og møde op personligt. Hvis du får nyt telefon nr./adresse så husk at give os besked ved at sende en mail til: bestyrelse.nv@gmail.com 

Hvis du ikke fornyer, vil du blive slettet fra listen og skal starte forfra.

Offentlig venteliste:

I Tårnby kommune er der ikke nogen krav til offentlig ventelist. Derfor har vi ikke nogen venteliste på vores hjemmeside. Fra 2020 har bestyrelsen valgt at digitalisere vores venteliste. Det har gjort det meget nemmere at holde styr på de mange, på listen og systemet holder styr på anciennitet og pris niveauet.

Vi har 3 pris niveauer. Det er den pris som man ønsker at købe kolonihave for. Men kan godt, ønsker i alle 3 niveauer.  Det er det som vores system sørger på. 

  • 0-199.999
  • 200.000-399.000
  • 400.000-

Hvornår, du vil få tilbudt en kolonihave

Det er umuligt at svare på - det afhænger dels af hvor mange kolonihaver, der sættes til salg, og hvor meget du vil betale.

Det koster 100 kr. at blive skrevet op og 100 kr. i fornyelse hvert år. Der kan betales med kontanter og Mobilpay. Fornyelsen kan ske fra den 1. maj til slut september, i kontorets åbningstid.

Hvis du ikke fornyer, bliver du slettet af listen og skal starte forfra.

Intern venteliste:

For at komme på den interne venteliste, skal man have haft en have i foreningen i mindst 3 år. Samme regel gør sig gældende ved bytte.

Personer på den interne venteliste, har førsteret til haver som kommer til salg, såfremt de har oplyst specifikke ønsker eller selv gør opmærksom på et hus eller beliggenhed.

Intern venteliste er kun for HF Nordre Vangs medlemmer. Man skal afgiver sit gamle kolonihavehus til salg via vores venteliste, og derefter selv købe sit drømme hus. Man kan ikke afgive sit hus til familenmedlem og så står på den interne liste. Der vil man komme, på den almindelige venteliste.

Den aktuelle ventelisten kan ses her:  Venteliste


Hvis du har spørglsmål omkring ventelisten skal du komme på vores kontor når vi har kontor tid.