Rotter på dit havelod

10 Trin:
Sådan gør du, hvis du opdager rotter i din bolig.


1. Husk, at du har pligt til at anmelde til kommunen, hvis du ser en død eller levende rotte, rotteekskrementer eller gnavespor. Det gælder, uanset om du opdager det på din egen grund eller på gade, vej, i parker osv.


2. Skriv ”rotter” i søgefeltet på din kommunes hjemmeside, og følg vejledningen.


3. Afvent skadedyrsbekæmperen. Kommunen skal sende en ud til dig inden for 24 timer, hvis rotten er i dit hus, og inden for en uge, hvis den er udenfor.


4. Spørg skadedyrsbekæmperen til råds om, hvordan du kan sikre, at rotterne ikke kommer igen.


5. Kontakt dit forsikringsselskab, hvi du har mistanke om rørskader i kloaksystemet, eller hvis noget i boligen er ødelagt.


6. Aftal proceduren med forsikringsselskabet. Man går ikke i gang med udbedringer, før
rotterne er bekæmpet. Men hvis der er konstateret skader på kloakrørene, og du har dækning for skjulte rør- og stikledninger, igangsættes reparationen med det samme.


7. Sørg for, at alle steder, hvor rotterne kan være kommet ind, bliver forsvarligt sikret.


8. Desinficér alle områder, hvor rotterne har været.


9. Kontakt forsikringsselskabet igen, når rotterne er bekæmpet, for at få udbedret skader.


10. Ser du nye rotter, skal du igen anmelde det til kommunen.

Hvordan undgår du rotter?


Rotteplage


Bestyrelsen har modtaget adskillige henvendelser om, at der er set rotter på foreningens område, og bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til Tårnby Kommune, som står for bekæmpelsen af rotter.


Kommunen har svaret tilbage, at den selvfølgelig gør alt hvad der er muligt, for at løse problemerne, men at problemerne med rotter i haveforeningerne i Tårnby og Dragør er så store, at det udgør mere end 25% af de samlede henvendelser vedr. rotter, og at haveforeningerne langt fra udgør 25% af det samlede areal udlagt til beboelse.


Der henstilles derfor til alle haveejere, selv at være med til at gøre noget ved problemet, for kun ved fælles hjælp, kan vi gøre noget ved problemet.


Hvad kan/skal du selv gøre:


  • Haven skal være ryddelig og uden bunker af affald af enhver art
  • Undlade at fodre vilde fugle og katte
  • Rottesikring under hus med galvaniseret net med maske str. på maksimum 10mm, eller plane eternitplader.
  • Brændestabler, brædder, stolper el. lignende materiale klodses op over jorden, og skal ligge fri fra net væg og hegn.
  • Selv de mindste huller og revner i vægbeklædning skal tætnes, rotterne kan nemt omdanne de mindste revner til adgangsvej til huset.
  • Undlad at smide madrester i kompostbunken.
  • Det er ligeledes en dårlig ide, at have buske og lignende stående opad vægge.


Del siden